Wsparcie w obliczu zwolnienia - korzyści dla pracownika i pracodawcy

Wsparcie w obliczu zwolnienia – korzyści dla pracownika i pracodawcy

Obecnie większość przedsiębiorstw stara się unikać zwolnień, budując dobrą opinię o sobie jako pracodawcy. Zatrudniając specjalistów, właściciel firmy inwestuje w rozwój dzięki dbaniu o zasoby ludzkie. Zwolnienie jest więc tutaj zupełną ostatecznością, do której jednak zmusza nieprzewidziana sytuacja – jak choćby obecny kryzys. W takich chwilach traci nie tylko pracownik, któremu znika źródło dochodu, ale i pracodawca, który nie tylko poświęca finanse w okres wypowiedzenia, nierzadko w odprawy pracownicze, ale i wkład, włożony uprzednio w rozwój kompetencji pracowników.

Outplacement, czyli jak zwalniać pracowników z korzyścią

Outplacement, czyli zwolnienia monitorowane to forma redukcji etatów, wyposażona formalnoprawnie w instrumenty, pozwalające zapewnić zwalnianym pracownikom dostęp do doradztwa zawodowego, szkoleń oraz pośrednictwa. Na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku pracodawca, który w okresie trzech miesięcy zamierza zwolnić więcej niż pięćdziesięciu pracowników, podlega obowiązkowi zastosowania się do warunków zwolnień monitorowanych.

Korzyści dla pracownika

Zwalniana osoba, w tym również niepełnosprawna, podczas okresu wypowiedzenia (trwającego maksymalnie sześć miesięcy), w momencie podjęcia decyzji o redukcji jego stanowiska pracy lub do sześciu miesięcy po zwolnieniu, może korzystać z płatnego wsparcia szkoleniowego i doradczego, mającego na celu dostosowanie do aktualnych warunków na rynku pracy. Zwolniony pracownik za okres szkoleń (do sześciu miesięcy po zwolnieniu) otrzyma wynagrodzenie, liczone tak samo jak to wypłacane w trakcie urlopu, regularnie w odstępach miesięcznych. Kwota ta nie może przewyższyć wartości 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę (wysokość w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto).

Kto realizuje i finansuje wsparcie w ramach zwolnień monitorowanych?

Realizacją wsparcia doradczego, szkoleniowego, a także pośrednictwem pracy zajmują się powiatowe urzędy pracy, właściwe siedzibie firmy przedsiębiorcy, zgłaszającego zwolnienia monitorowane, a także instytucje szkoleniowe oraz agencje zatrudnienia. Finansowanie programu należy do pracodawcy, do pracodawcy we wsparciu jednostek administracji publicznej lub instytucji publicznych i osób prawnych za zgodą pracodawcy. Najczęściej stosowane jest wsparcie grupowe, wymagające niższego nakładu kosztów niż w przypadku indywidualnego.

Korzyści dla pracodawcy – czy można ograniczyć wydatki?

Koszty zwolnienia pracowników sięgają zawrotnych sum, dlatego w trudnej sytuacji, potęgowanej koniecznością pozbycia się zaufanych pracowników, liczy się każda ulga. Przy zastosowaniu zwolnień monitorowanych pracodawca otrzyma zwrot kosztów wpłaconych za pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za czas szkoleń pracowniczych. Przy zaplanowaniu ilości zwolnień oraz wsparciu ze strony instytucji pracodawca ma szansę przetrwać trudne dla biznesu momenty, pozwalające odbudować strukturę zatrudnienia po zakończonych trudnościach.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry