Efektywne sposoby zarządzania, gdy praca zdalna nie jest możliwa

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 już teraz wpłynęła na każdą branżę i światową gospodarkę, powodując wielomilionowe straty oraz chaos na globalnych i lokalnych rynkach. Skutki zaistniałej sytuacji mogą oddziaływać na ekonomię przez najbliższe lata i całkowicie zmienić spojrzenie ludzi na pracę oraz zachowania społeczne. W Polsce wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, co sprawiło, że wiele firm zdecydowało się na przejście na pracę zdalną. Nie jest to jednak możliwe w każdej branży. Zobaczymy zatem, jak poprawnie zorganizować i zarządzać pracą w sytuacji kryzysowej, jeżeli praca zdalna nie jest – lub zwyczajnie nie może być – brana pod uwagę.

Jak polskie firmy radzą sobie z pracą przy restrykcjach związanych z koronawirusem?

Polskie przedsiębiorstwa muszą dostosować się do obecnej sytuacji i zarządzeń władz. Znacząca liczba firm z branż usługowych całkowicie wstrzymała swoją pracę, a tam, gdzie to możliwe, pracownicy wykonują obowiązki z domu. W wielu firmach – np. w branży produkcyjnej – przejście na pracę zdalną nie jest jednak możliwe. Największe przedsiębiorstwa organizują również spotkania lub interaktywne szkolenia z lekarzami oraz konsultacje z ekspertami z zakresu higieny osobistej, które według zaleceń minimalizują zagrożenie zarażenia się wirusem nie tylko w miejscu pracy, ale również poza nim. W wielu firmach przed wejściem do hali produkcyjnej lub magazynu obowiązkowo sprawdzana jest temperatura oraz przeprowadza się krótki wywiad z pracownikiem, który ma pomóc określić, czy mógł mieć kontakt z osobą zarażoną. Sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa jest także odwołanie wyjazdów służbowych, które nie są konieczne dla funkcjonowania firmy.

Employer branding i dbanie o wellbeing pracowników

Wszystkie sytuacje kryzysowe wiążą się z ryzykiem, ale również z możliwościami. W przypadku okresu przebiegającego pod znakiem międzynarodowej walki z koronawirusem przedsiębiorcy mają możliwość zbudować swoją pozycję wśród pracowników. Employee wellbeing, czyli działania mające na celu poprawę komfort pracy zatrudnionych w tym trudnym okresie, to okazja do wzmocnienia więzi i wzajemnego zaufania. 

Priorytetem powinna być komunikacja – powinniśmy się zainteresować zdrowiem naszych podwładnych, tym w jaki sposób dotyka ich obecna sytuacja, upewnić się, czy nikt z nich nie jest w grupie zagrożenia zakażeniem oraz informować o decyzjach wprowadzanych w firmie (np. odnośnie higieny i ochrony zdrowia pracowników). 

Pozostając w kwestii higieny, bardzo ważne jest promowanie zdrowych nawyków z nią związanych oraz zapewnienie do tego warunków – zmontowanie dozowników z płynami dezynfekującymi oraz plakatów lub tablic informacyjnych ze wskazówkami, jak postępować, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zabezpieczenie się przed skutkami choroby jest wzmocnienie układu odpornościowego. Mimo że kluby fitness są obecnie zamknięte, kilka minut ruchu dla wszystkich pracowników w biurze będzie mieć tylko pozytywne skutki – pozwoli im poczuć się częścią grupy i zobaczyć, że wszyscy solidarnie dbają o bezpieczeństwo swoje oraz swoich współpracowników.

Najskuteczniejszą strategią employer brandingu w obecnych okolicznościach jest pokazanie „ludzkiego” podejścia. Każdy pracownik może inaczej reagować na informacje związane z epidemią. Niektórzy mają trudności ze skupieniem się na pracy z powodu strachu o życie swoje i bliskich, podczas gdy inni stosują się do zasad bezpieczeństwa jedynie w celach zapobiegawczych, samemu nie będąc zbyt przejętymi. Z pozycji szefa lub menadżera zespołu warto zbliżyć się z pracownikami w tym trudnym okresie i częściej rozmawiać z nimi o emocjach towarzyszących obecnej sytuacji. Czasem już kilkuminutowa rozmowa i okazane wsparcie mogą sprawić, że podwładny poczuje się doceniany, ważny i przede wszystkim bezpieczny w swoim miejscu pracy, co wpłynie jednocześnie na efektywność wykonywanych zadań.

Zapewnienie bezpieczeństwa i dbanie o higienę w miejscu pracy

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jednakże żadne zarządzenia nie wiążą się z koniecznością skierowania pracowników na badania, jeżeli nie występują u niego objawy lub nie miał bezpośredniego kontaktu z zarażoną osobą. Jedynym sposobem na uspokojenie pracowników i umożliwienie pracy w odpowiednich warunkach jest zadbanie o higienę. W tym celu możemy posiłkować się zaleceniami WHO. 

Należy przede wszystkim regularnie czyścić wszelkie powierzchnie środkami dezynfekującymi. Dotyczy to jednakowo stołów i biurek oraz klawiatur, telefonów i myszek komputerowych. W przypadku zarządzania fabryką konieczne jest dezynfekowanie regularnie używanych urządzeń. Organizacja WHO rekomenduje także umieszczenie dozowników do dezynfekcji dłoni oraz graficznych instrukcji, które przedstawiają schemat prawidłowego dbania o higienę w miejscu pracy. WHO zaleca również zadbanie o higienę oddechową. W tym celu pracodawcy mogą zapewnić pracownikom maseczki oraz chusteczki higieniczne.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry