Santander Bank and Worksmile

Jak ciekawie zakomunikować wdrożenie Worksmile (wcześniej Fitqbe), na przykładzie Santander Bank Polska.

Komunikacja to jeden z kluczowych elementów podczas wdrażania nowych rozwiązań dla swoich pracowników. W końcu sukces projektu zależy od tego, czy dowiedzą się o planowanym wdrożeniu, następnie czy wysłany komunikat ich zainteresuje i przyciągnie do korzystania z wdrożonego rozwiązania.

Zobacz jeden z kilku elementów komunikacji przygotowanej przez bank Santander, który wyświetlony został na firmowych monitorach, intranecie i innych dostępnych kanałach komunikacji wewnątrzfirmowej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top